Antoinette Stichting

De Antoinette Stichting is opgericht in 1999 door de familie Maljers als nagedachtenis aan Antoinette Maljers, overleden in 1984 in de leeftijd van 24 jaar.

Het fiscaal nummer van de Antoinette Stichting is 8087.47.800.

Doelstelling zoals in de bij notariële akte vastgelegde statuten geformuleerd:

“Kinderen in de Republiek Turkije, die niet over voldoende financiële middelen beschikken de gelegenheid geven een goede opleiding te krijgen op het niveau van voortgezet of hoger onderwijs in Turkije of in Europa. De Stichting doet dat door het verstrekken van beurzen aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Voor de selectie van de studenten en het volgen van de studieresultaten kan de Stichting samenwerken met Turkse instellingen die op dit gebied actief zijn. De Antoinette Stichting zal echter uiteindelijke verantwoordelijk zijn voor de toekenning.”

De keuze van Turkije als land waar de Stichting werkzaam zal zijn hangt samen met het feit dat de familie Maljers 4 jaar in Istanboel heeft gewoond, goede herinneringen heeft aan die tijd en daarom graag een bijdrage wil geven aan de verdere ontwikkeling van het land. Initiatiefnemer en jarenlang adviseur van het Bestuur, Floris A. Maljers is in December 2022 overleden.

Bestuur: Alexander C. Maljers, voorzitter; Dirk Stolp, penningmeester; Arif Kutsal Yesilkagit, secretaris.

Voor contact: Alexander Maljers

Het bestuur ontvangt geen beloning of kostenvergoeding. De Stichting heeft geen personeel in dienst en gebruikt geen betaalde diensten van derden.

De Stichting onderhoudt goede betrekkingen met de Türk Egitim Vakfi (TEV), de Turkse Onderwijs Stichting, die de kandidaten voor beurzen selecteert en hun studievoortgang controleert. De keuze voor TEV is gedaan na raadpleging van o.a. het Nederlandse Consulaat Generaal in Istanbul. Er is regelmatig schriftelijk contact en mondeling overleg met de directie van TEV in Istanbul over de gang van zaken.

Als u hier klikt dan vindt u het beleidsplan 2024/25 van de Antoinette
Stichting
.

De staat van baten en lasten 2023 met toelichting is te vinden in deze link.